Voorwaarden

  1. Het huur tarief geld per artikel per dag (per stuk of per paar). Het aantal beschikbare artikelen staat op de site aangegeven.
  2. De huurder dient zich te kunnen legitimeren.
  3. De huursom dient bij het afhalen contant te worden voldaan. Tevens dient er een borgsom betaald te worden van 20 euro voor spellen en dergelijke. Voor geluidsapparatuur en lichten geldt een borgsom van 50 euro.
  4. De huurder dient de artikelen volgens afspraak zelf op te halen en terug te brengen.
  5. De huurder ontvangt de borgsom retour bij de teruggave van de artikelen behoudens bij beschadigingen of wanneer de artikelen niet volgens afspraak ingeleverd worden, in dit geval wordt er per overschreden dag een dag huur in rekening gebracht.
  6. De huurder draagt er zorg voor dat de artikelen in goede staat blijven. Schade ten gevolge van onjuist gebruik dient door de huurder vergoed te worden. Van verloren geraakte artikelen wordt de nieuwprijs in rekening gebracht.
  7. Zowel bij de uitgifte als bij de teruggave controleren de huurder en verhuurder de artikelen, van eventuele mankementen wordt een aantekening gemaakt.
  8. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade.
  9. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de verhuurder.
  10. U bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen en afleveren van de gehuurde artikelen.